Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYZNAČENÍ BUDOVY

19. 3. 2008

Budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

    Jako vlastník novostavby, která je předmětem evidování katastru, se zapisuje stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný.

    V katastru se neevidují drobné stavby. Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a to:

  •   stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m
  • podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m


Budova se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem.