Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nově možnost měření aparaturou GPS GNSS S-82 i tam, kde není možnost připojení na body bodového pole. 

... jsem soukromý geodet zabývající se výkonem zeměměřických činností.

            Snažím se poskytovat kvalitní práci a chci svým zákazníkům vycházet vstříc v dodacích lhůtách a v termínech vyhotovení jednotlivých zakázek.
 
... Zeměměřická činnost ... nejvýznamnější činností je práce pro katastr nemovitostí zejména vyhotovovaní geometrických plánů, vytyčovaní vlastnických hraníc, či výškopisné a polohopisné zaměření pro projekční činnost.
Vyhotovuji:
-         geometrické plány pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,
-         geometrické plány pro vyznačení budovy a vodního díla,
-         geometrické plány pro změnu obvodu budovy a vodního díla,
-         geometrické plány pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
-         geometrické plány pro doplnění katastru nemovitosti o pozemek vedený v zjednodušené evidenci,
-         geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí,
-         geometrické plány pro grafické vyjádření rozsahu práva,
-         vytýčení vlastnických hranic,
-         zaměření skutečného stavu,
-         výškopisné a polohopisné práce pro projekční účely.
 
Veškerá tato činnost je podložena letitými zkušenostmi v oboru katastru nemovitostí. Svoji činnost stavím na vysoké profesionální a technické úrovni své i spolupracovníků. Jsem držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro práci v katastru nemovitostí (§13 odst. 1 písm a) zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví).
Vlastním veškeré technické vybavení pro zdárné vyhotovení veškerých činností v rámci katastru nemovitostí.

V případě zájmu se těším na spolupráci.