Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

19. 3. 2008

Vytyčení hranice pozemků je zeměměřickou činností, při níž se označuje (stabilizuje) poloha lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky. Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům.

    Nemáte-li zákonným způsobem označeny vlastnické hranice Vašeho pozemku nebo máte pochybnosti o tom, že oplocení pozemku není postaveno na vlastnické hranici je třeba obrátit se na zeměměřickou firmu s objednávkou na vytyčení vlastnické hranice (neznámé nebo sporné části hranice nebo celého obvodu) daného pozemku. Vytyčení hranice pozemku je třeba u zeměměřické firmy objednat také v případě, že chcete stavět nové oplocení na hranici pozemku a stavbu této drobné stavby musíte podle stavebního zákona oznámit územně příslušnému stavebnímu úřadu. Naše firma hranici pozemku podle údajů katastru nemovitostí předepsaným způsobem vytyčí, lomové body hranice označí předepsanými hraničními znaky, vyhotoví vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku a všechny sousední vlastníky pozemků pozve na seznámení s průběhem a označením vytyčené hranice. Geodet, po tomto seznámení dokumentovaném podpisy sousedů a potřebnými poznámkami ve vytyčovacím protokolu, odevzdá předepsanou dokumentaci v jednom vyhotovení katastrálnímu úřadu.