Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOPLNĚNÍ KATASTRU O POZEMEK VEDNÝ DOSUD VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI

19. 3. 2008

Zjednodušená evidence je evidence zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Tyto parcely se tedy evidují zjednodušeným způsobem a to do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do ukončení pozemkových úprav.

K pozemkům se ve zjednodušené evidenci vedou tyto údaje:

  • parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence
  • původní nebo zbytková výměra
  • údaje o vlastníku
  • údaje o BPEJ

    Prakticky to znamená, máte-li svůj pozemek někde uprostřed pole nebo lesa a nevíte kde, tak Vám vytyčíme hranice a na základě tohoto vytyčení Vám zhotovíme geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci.

Smyslem tohoto plánu je:

  • v terénu vyznačit vlastnické hranice pozemku, jehož hranice jsou v terénu neznatelné
  • doplnit do katastrální mapy parcelu, která dosud byla předmětem dřívějších pozemkových evidencí, tz. že byla zobrazena v jiné než katastrální mapě

Co je třeba k zápisu:

  • žádost o doplnění katastru o pozemek zjednodušené evidence
  • jako příloha geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek ZE